Racisme

Quan el color de la pell encara segrega

Aborígens Austràlia

No és país per a aborígens

Històricament la població aborigen d'Austràlia ha patit una discriminació i una manca de reconeixement institucional que s'està intentant canviar.
La Unió Europea dona l'esquena als refugiats

“Welcome Refugees”?

Jenns Renner és redactor de l'Analyse & Kritik,una de les publicacions amb més trajectòria dins els mitjans de l'esquerra alemanya. Conegut com AK, aques...