Món

IMG_1533 (1)

En nom de Figari

El Sodalici de Vida Cristiana és una societat cristiana marcada per abusos sexuals, tortures i altres horrors que van estar silenciats més de 40 anys.