Anàlisi

Cúpula del Vaticà des de Roma a Itàlia

Itàlia en quatre instantànies

ROMA. L’italià, com l’alemany, és un estat jove, que neix l’any 1861. Però el sentiment nacional, sempre tan complicat de copsar i mesurar, ja feia any...