Maria Rubio

Ejército_Zapatista_de_Liberación_Nacional_img040-sm_(11449438806)

EZLN: 24 anys de zapatisme

l'1 de gener de 1994 l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional (EZLN) es va aixecar en armes. Qui són, què demanaven i què han aconseguit?
Treballadores de la llar

Les treballadores invisibles

CIUTAT DE MÈXIC. Es lleven quan encara no ha sortit el sol per deixar l’esmorzar fet, netejar els trastos de la cuina, escombrar el terra de casa i cuidar-s...