BARCELONA. La meitat de les persones són silenciades. Columnistes d’opinió, expertes o fins i tot tertulianes. Tot i representar el 51% de la població, només un 18% dels articles d’opinió publicats als quatre diaris catalans d’abast espanyol són signats per dones. Tal com publicava el col·lectiu #OnSónLesDones a finals de febrer, l’avenç cap a la paritat es resisteix a arribar pràcticament a tots els mitjans de comunicació; una invisibilització als espais públics d’anàlisi i reflexió que alhora treu a la llum una violència simbòlica: la negació de la dona com a generadora de coneixement.

Des d’HEMISFÈRIA no volem mostrar la dona com a subjecte passiu de les notícies treient la veu a les fonts expertes femenines, participant de la cosificació, la perpetuació d’estereotips sexistes o informant sobre feminicidis dient que morim enlloc de dir que ens maten. Malgrat els avenços socials i legislatius, la construcció de gènere de la societat patriarcal segueix normalitzada. Per justícia i per promocionar la pluralitat de vivències de gènere, hem volgut realitzar un exercici d’autocrítica i transparència en el que analitzem la  representació de les dones al nostre mitjà, tan per prendre consciència com per millorar el nostre projecte cap a un periodisme igualitari.

 

LES FIRMES D’HEMISFÈRIA

HEMISFÈRIA existeix gràcies als 60 periodistes que hem format part del projecte durant l’any i mig de vida d’aquest mitjà. En total, 42 dones cis i 18 homes cis – és a dir, homes i dones que ens sentim còmodes amb el gènere que se’ns ha assignat socialment – hem participat en la construcció d’un periodisme internacional que es reivindica transformador, en clau transnacional i en català. Per altra banda, cap de les persones que ha escrit a la nostra web s’identifica amb un gènere no binari; una assignatura d’urgent compliment per a la visibilitat del col·lectiu trans i/o queer. En diàleg amb aquestes xifres, les publicacions firmades també són majoritàriament obra femenina: de les 187 peces amb autoria, 107 estan publicades per dones cis i 80 per homes cis.


El nostre mitjà segueix endavant gràcies a totes les corresponsalies que funcionen arreu, però també a les tasques que desenvolupa l’assemblea de Barcelona, des de l’edició de les peces fins a la gestió de les nostres reunions. Aquesta setmana i en motiu del Dia de la Dona Treballadora també volem fer un acte de transparència i d’autoanàlisi tot revisant quin tipus de tasques assumeix cada membre de l’assemblea i llegint els resultats amb les ulleres de la perspectiva de gènere.

Per fer-ho, hem dividit els càrrecs en dos grans grups: aquells que tenen a veure amb la cura de les persones, l’espai i/o sense visibilitat pública i aquells que estan associats amb la projecció pública, ja sigui a les nostres assemblees o fora d’elles. Històricament a les dones se’ns ha dit que havíem de cuidar l’entorn, relegades a l’espai privat, i els homes han tingut més fàcil accés al reconeixement i el poder, ocupant la major part de l’espai públic. És per això que necessitem tenir en compte aquestes dues categories per observar com ens responsabilitzem de les tasques segons el nostre gènere. Quins càrrecs ocupen les dones d’HEMISFÈRIA? Seguim la tendència històrica amb arrel al patriarcat o la trenquem?

La nostra auditoria de gènere demostra que, si bé en els tres semestres anteriors el repartiment entre els dos tipus de tasques ha estat molt igualitari, en aquest inici d’any hem fet una regressió. Per altra banda, l’assemblea ha estat majoritàriament feminitzada – durant tres dels quatre semestres de vida hi ha hagut més dones que homes– però la càrrega ara es reparteix de manera desigual. En l’actualitat som 7 homes i 10 dones i entre tots ens repartim 43 responsabilitats. Quan es tracta de les tasques més invisibilitzades tots els homes n’ocupen una per cap, mentre que les dones n’ocupem 13 entre totes. Amb els càrrecs de més reconeixement públic la relació s’inverteix: els set homes cobreixen 12 càrrecs i les deu dones, 11.

HEMISFÈRIA es troba en un moment de creixement, de debats intensos i de mirar cap endavant, i no volem que aquest augment de responsabilitats es tradueixi en majors desigualtats. El nostre compromís amb la perspectiva de gènere sempre ha estat molt sòlid, per això ens comprometem a fer que aquesta revisió no es quedi en paper mullat. Volem potenciar l’esperit crític per transformar el món però també per transformar-nos a nosaltres mateixos.

 

LES VEUS D’HEMISFÈRIA

De les 338 fonts consultades en el període comprès entre l’agost de 2015 i el desembre de 2016, 129 van ser dones –el 38,17% del total–. S’hi observen, però, diferències segons la representació de les dones com a fonts personals –un 45,83% del total– i com a fonts expertes –33,95%, menor que l’anterior–.  En cas de deparar en una separació per gèneres periodístics, la major paritat s’assoleix en els reportatges, en els quals s’hi troba una ràtio d’1,3 homes experts per cada dona experta. La pitjor xifra s’observa en les anàlisis i els perfils, en què la ràtio ascendeix a 2,05 homes per cada dona interpel·lada com a experta.

En l’àmbit de les entrevistes i les terceres veus –el més proper al gènere d’opinió que disposa HEMISFÈRIA–, s’hi observa la tendència més preocupant. Del total de 23 peces publicades, només set són protagonitzades per dones, fet agreujat a l’observar com sis d’elles exposen vivències personals i només una és interpel·lada en rol d’experta –Inés Casillas, experta en Estudis Chicanos–. La tendència s’inverteix en el cas dels homes, essent nou d’aquests entrevistats en tant que experts i set a títol testimonial, majoritàriament blancs.

Són necessàries més dones amb veu pròpia als mitjans de comunicació, per visibilitzar altres formes de fer més enllà de la cultura androcèntrica i binària dominant. En el marc de la setmana del 8 de març –Dia internacional de la dona treballadora–, a HEMISFÈRIA reafirmem el nostre compromís amb un periodisme igualitari que aposti per la perspectiva de gènere com a rol fonamental. Tot i que entenem que encara ens queda camí per treballar i recórrer.

 

revista hemisferia banner