Drets humans

Universals i inalienables

IMG_20151120_140424

La comunitat de la pobresa

AMMAN (Jordània). “Gent sense sostre. A Jordània no hi ha gent sense sostre”. El periodista Jonathan Glennie ja va escriure l’any 2010 a The Guardian qu...
Cartells dels llibres que es venien a la botiga de Causebay Way Books a Hong Kong

Entre la realitat i la ficció

HONG KONG. La frenètica dinàmica de Causeway Bay s’interromp en un segon pis. El barri és una vibrant successió de centres comercials, hotels i bosses de ...